• Odwiedziło nas: 405687 osób
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 214 dni

O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

 

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIE

 


Chcesz, aby były szczere i dobrze wychowane,
gdy formy światowe są kłamliwe, a
 szczerość jest zuchwalstwem...
Trudno - nawet bardzo trudno - zgoda! Ale trudności ma każdy, ale rozwiązywać
je można różnie.
Bo życie nie jest zbiorem
arytmetycznych zadań, gdzie odpowiedź jest zawsze jedna,
a sposobów rozwiązania co
najwyżej dwa.
J. Korczak

 

 

Szkoła - miejsce bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży, w którym odbywa się wszechstronne kształcenie oraz wychowanie jako budowanie osobowych relacji uwzględniających indywidualność ucznia i nauczyciela oraz ich równe prawa w zaspakajaniu potrzeb szacunku, uznania, wsparcia i zrozumienia. Uwzględnia potrzeby edukacyjne, możliwości psychofizyczne

i uzdolnienia uczniów. Otwarta na współczesne potrzeby, a jednocześnie szanująca tradycje środowiska lokalnego. Wymagająca i przyjazna wszystkim, którzy respektują uniwersalne wartości społeczne: dobro, piękno, prawdę, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń, wolność, odpowiedzialność, mądrość, uczciwość i tolerancję.  
MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIENasz styl wychowania dzieci zależy w o wiele mniejszym stopniu niż przypuszczamy
od konkretnych metod, które mogłyby zostać urzeczywistnione jako recepty
- w głównej mierze wpływa na niego nasza  postawa wobec życia,
wobec innych
ludzi i wobec własnej egzystencji.
Sigrid Tschope-Scheffler


Jesteśmy po to, aby:

- wyposażyć uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do dalszego kształcenia, odkrywać i rozwijać talenty uczniowskie,

- rozwijać kreatywność, wrażliwość i aktywność,

- doskonalić praktyczne aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie poprzez doskonalenie umiejętności komunikatywności, pracy w grupie, znajomości języków, korzystania

z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- wspierać wychowanie dzieci oraz pielęgnować dziedzictwo kulturowe regionu. 


Sylwetka absolwenta naszej szkołyAby rozwinąć skrzydła i wzlecieć wysoko,
trzeba mieć obok kogoś, kto wesprze, gdy trzeba i pozwoli uwierzyć w siebie.
Trzeba też mieć korzenie, które zapewnią równowagę w świecie pełnym niepokoju.Człowiek, który optymalnie wykorzystuje wspaniały potencjał kryjący się w jego umyśle i ciele. Ma świadomość, że może osiągnąć wszystko, jeśli tylko zechce. Zna swoje mocne i słabe strony, reprezentuje właściwe postawy społeczne, rozwijający się holistycznie (intelektualnie, duchowo, emocjonalnie, fizycznie i społecznie), szanujący siebie i innych.

 


  

DYREKTOR

BEATA ZANIEWSKA

 

 

WICEDYREKTOR

SŁAWOMIR ROZWALAK

  Pliki do pobrania