• Odwiedziło nas: 405688 osób
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 214 dni

Komunikaty i zarządzenia

Jesteś tu: » Strona główna » Komunikaty i zarządzenia

 


 

ZESPOŁY KRYZYSOWE

ZESPOŁY KRYZYSOWE POWOŁANE W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTASZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Szkoła Podstawowa  Nowa Cerkiew

1.    Ilona Łuczak

2.    Danuta Wolbrecht

3.    Z-ca dyr. Sławomir Rozwalak

4.    Małgorzata Borkowska

5.    Pedagog Agnieszka Czeran

 

Szkoła Podstawowa Ostaszewo

1.    dyr. Beata Zaniewska

2.    ks. Jacek Hac

3.    Agnieszka Czeran

4.    Anita Zgliniecka

 


Gimnazjum Ostaszewo

1.   Mirosława Czajkowska

2.    ks. Jacek Hac

3.    Mariusz Seweryński

4.    Agnieszka Czeran

5.    Z-ca dyr. Sławomir Rozwalak

 


ZARZĄDZENIE

 


ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE nr 22/ZSZ/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIE

z dnia 2 grudnia 2015 r.

 


W sprawie wprowadzenia do stosowania

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Ostaszewie.

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(Dz. U. Z 1994 r. nr 43, poz. 163 z późn. zm) zarządzam co następuje:

 

§1

 

Ustalam w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Ostaszewie.

 

§2

Traci moc:

Zarządzenie nr 20/ZSZ/2012/2013 dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz załącznik do zarządzenia nr 20/ZSZ/2012/2013 dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 29 stycznia 2015 r — Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 


 ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 20/ZSZ/2015
Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie
z dnia 6 listopada 2015 r.


 

w sprawie zmiany wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w Przedszkolu Zespołu Szkół w Ostaszewie.

Działając na podstawie art. 67 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

Zarządzam co następuje:

 

§1

 

                                        1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków w kwocie 6 zł obejmującą:

 

                                                        a)       śniadanie                           1,80 zł

                                                        b)       obiad                                 2,70 zł

                                                        c)       podwieczorek                      1,50 zł

 

§2

 

1. Zmiana stawki związana jest z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie nr l/ZSZ/2009/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 


 ZARZĄDZENIE 

Zarządzenie nr 19/ZSZ/2015
Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie
z dnia 23 października 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Ostaszewie.

 

§ 1

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie wprowadza zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

§ 2

 

Wprowadza się Aneks nr 1/2015 z dnia 23 października 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią Aneksu nr 1/2015 przez wszystkich pracowników.

 


 ZARZĄDZENIE 

Ostaszewo, dn. 01.10.2013 rok

 

ZADRZĄDZENIE  NR 32/ZS/2013

DYREKTORA  ZESOPŁU  SZKÓŁ W  OSTASZEWIE

z  dnia  1 października 2013 r.


 

Dyrektor    Zespołu  Szkół w  Ostaszewie  wprowadza Regulamin korzystania ze stołówek szkolnych, opłat za posiłki  oraz terminów i sposobu naliczania. Treść Regulaminu  stanowi załącznik  nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Traci moc Zarządzenie Nr 2/ZS/2012/13