• Odwiedziło nas: 379256 osób
  • Do końca roku: 190 dni
  • Do wakacji: -1 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT DACHU

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                         Ostaszewo, 15 marca 2013 r.

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

            Zespół Szkół w Ostaszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na remoncie części pokrycia dachu budynku Gimnazjum Zespołu Szkół
w Ostaszewie.

Przedmiar robót do wglądu w siedzibie Zespołu Szkół w Ostaszewie , ul. Kościuszki 22,
82-112 Ostaszewo woj. pomorskie, tel. 55 246 4546 lub 55 247 1346 – księgowość.

email: zsostasz@o2.pl .

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 02 kwietnia 2013 r. w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „remont dachu budynku Gimnazjum w Ostaszewie”.

Otwarcie ofert dnia 03 kwietnia 2013 r. o godz. 10,00.

            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy, adres wykonawcy, który ofertę wygrał wraz z uzasadnieniem wyboru.

 

Informację wytworzyła Bożena Ciszek

 

Zatwierdzono do publikacji w BIP i stronie internetowej szkoły w dniu 15 marca 2013 r.

 

                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie

                                                                                              Alicja Redlicka