• Odwiedziło nas: 400327 osób
  • Do końca roku: 75 dni
  • Do wakacji: 248 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW


1 kwietnia 2014 roku uczniowie klasy szóstej przystąpili do sprawdzianu; na wyniki poczekają do czerwca. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Testu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Tegoroczny sprawdzian był po raz ostatni przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 roku. Od 2015 roku będzie obowiązywała nowa formuła testu. Będzie się on składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut .Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Zgodnie z nową podstawą programową wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 minut. Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

M. Seroka