• Odwiedziło nas: 401205 osób
  • Do końca roku: 69 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

"BEZPIECZNE OSTASZEWO” – DEBATA PROFILAKTYCZNA

 

15 maja 2015 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ostaszewie odbyła się Debata „Bezpieczne Ostaszewo”, dotycząca życia wolnego od uzależnień, którą zainicjowali policjanci z KPP w Nowym Dworze Gd. oraz dyrekcja naszej placówki. W spotkaniu na temat konsekwencji używania środków psychoaktywnych i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom uczestniczyli gimnazjaliści oraz uczniowie klas V-VI SP. W rozmowie z młodzieżą wzięli aktywny udział zaproszeni goście: pisarka p. Izabela Chojnacka – Skibicka; wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim - p. Sławomir Żukowski wraz z sześcioma wychowankami.
Na wstępie prelekcję nt. szkodliwości dopalaczy i narkotyków przeprowadzili policjanci: st. asp. Sebastian Białachowski i st. asp. Magdalena Palka. W tej ważkiej dla bezpieczeństwa i życia młodych ludzi wypowiedzieli się także: Wójt Gminy Ostaszewo - p. Michał Chrząszcz, I z-ca komendanta KPP - insp. Tomasz Pawlak oraz dyr. ZS - p. Alicja Redlicka. Całą imprezę poprowadziła, reprezentująca KPP w Nowym Dworze Gd. - mł. asp. Paulina Grzesiowska.
Spotkanie miało na celu uświadomić młodzieży, że pomimo młodego wieku już dziś podejmują wybory, które mają konsekwencje w dalszym życiu. Dawano nadzieję, że pokonanie własnych słabości, nie jest beznadziejne. Warto szukać pomocy u innych doświadczonych osób czy instytucji, gdy pojawią się problemy związane z okresem buntu i dorastania.
Goście z Kamionka Wielkiego, zarówno wychowawca jak i jego podopieczni zachęcali rówieśników do poszukiwania właściwych form aktywnego spędzania wolnego czasu Doświadczenia gości sprowokowały wiele pytań wśród uczestników debaty.
Grupa młodzieży z Kamionka Wielkiego podsumowała swoje wystąpienie prezentując w pokazie tanecznym swoje umiejętności akrobatyczne, muzykalność i wrażliwość. Własne zainteresowania rozwijają pod okiem swego wychowawcy. W podziękowaniu za aktywność muzyczną chłopców, uczennice z ostaszewskiej grupy PaT odwzajemniły się pokazem tanecznym, tzw. „belgijką”.
Mamy nadzieję, że debata zachęci młodych uczestników do podejmowania właściwych życiowych wyborów. Dziękujemy Policjantom za wspaniałą inicjatywę profilaktyczną; Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostaszewie za wsparcie finansowe imprezy, zaś wszystkim gościom i młodzieży za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

 

Zrelacjonowała Teresa Przeździecka