• Odwiedziło nas: 401199 osób
  • Do końca roku: 69 dni
  • Do wakacji: 242 dni

APELE (Arciwum)

Jesteś tu: » Strona główna » Klasy 0 - III » APELE (Arciwum)

APELE (Arciwum)

 

 


  

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS III (2016)

W środę 23 czerwca uczniowie klas III uroczyście pożegnali się z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz młodszymi kolegami i koleżankami edukacji wczesnoszkolnej kończąc swoją trzyletnią naukę w szkole w Nowej Cerkwi. Początkiem występów artystycznych był tańczony w parach polonez. Następnie wierszami i piosenkami podziękowano wszystkim, którzy pomagali uczniom w codziennej edukacji. Na koniec uroczystości obie wychowawczynie p. J. Wójtowicz i p. A. Łopatko żegnając się z rodzicami uczniów, wręczyły pisemne podziękowania za współpracę. Po rozdaniu kwiatów przyszedł czas na słodki poczęstunek i zabawę, zapowiedź nadejścia wakacji, które rozpoczną się po odebraniu świadectw 24 czerwca 2016 r.

Opracowała: Anna Łopatko

 

  

 

 Więcej zdjęć w "MAŁEJ" galerii

 

 --------------

NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

To najważniejsze polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uroczysty apel z tej okazji odbył się 10 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi, na który przybyła pani dyrektor oraz nauczyciele wraz z uczniami swoich klas. Apel przygotowali uczniowie klasy IIIa. W interesujący sposób przedstawili oni drogę Polaków do wolności i przybliżyli wszystkim obecnym polskie pieśni patriotyczne.
Uczniowie w głębokiej ciszy, skupieniu i z zaciekawieniem przysłuchiwali się występowi i nagrodzili trzeciaków gromkimi brawami.
W dniu następnym młodzi artyści godnie zaprezentowali się przed dorosłą publicznością w GOKiS w Ostaszewie podczas patriotycznego apelu „Pociąg do wolności”.
Organizator: Anna Łopatko

 

       

 

 --------------

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS III

W środę 24 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas III uroczyście zakończyli swoją trzyletnią naukę edukacji wczesnoszkolnej. Tego dnia absolwenci zadedykowali swoje występy artystyczne Dyrekcji ZS w Ostaszewie, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz swoim młodszym kolegom. Dopełnieniem wierszy i piosenek była prezentacja multimedialna, która w krótkim czasie pokazywała szczęśliwie spędzone chwile w szkole i poza nią. Po części oficjalnej przyszedł czas na słodki poczęstunek i zabawę. Na ostatniej godzinie absolwenci i ich młodsi koledzy bawili się razem przy muzyce. Ten beztroski czas zapowiadał nadejście wakacji, które rozpoczną się po odebraniu świadectw przez wszystkich uczniów 26 czerwca 2015 r.

Sylwia Korytkowska

 

        

 

--------------

JAK OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASZEJ SZKOLE?

Dnia 29 kwietnia 2015 r. odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa III A przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Na wstępie trzecioklasistki Kornelia i Maja powitały nauczycieli i uczniów. Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Krótka informacja o powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła naszą wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. Później zaśpiewano piosenki: „Poloneza 3 Maja”, „Witaj majowa Jutrzenko” tematycznie związane z konstytucją. Uczniowie klasy III A przybliżyli nam następujące fakty:
Gdy wiosną 1791 roku w kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę, szukali poparcia u obcych dworów. Musieliśmy działać szybko i zdecydowanie.  3 maja 1791 roku król Stanisław August i przywódcy stronnictwa patriotycznego zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację. Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa. Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia. Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Król Stanisław August 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych. Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Na zakończenie prowadzące podziękowały za ciekawy występ i poprosiły nauczycieli i uczniów o rozejście się do klas na dalsze zajęcia.
Opracowała: S. Korytkowska

 

      

 

--------------

96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodziliśmy 96 rocznicę odzyskania niepodległości. Aby upamiętnić to Narodowe Święto Niepodległości, klasa IIIb przygotowała dla swoich młodszych kolegów i koleżanek uroczysty apel, na którym recytowano wiersze i śpiewano patriotyczne pieśni. Dekoracja, galowe stroje i należyta powaga dodały splendoru uroczystości.

Małgorzata Seroka

   


--------------

 

DIEŃ PAPIESKI

Z okazji obchodzonego w całym kraju Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły uczcili pamieć naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, opowiedzieliśmy o jego pontyfikacie, zwróciliśmy uwagę na to, co było najważniejsze w jego nauce. Apel był połączony z pokazem zdjęć oraz symboli papieskich.  Na zakończenie uczniowie zaśpiewali piosenkę o Janie Pawle II.

Danuta Wolbrecht

    

 

--------------

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (95 ROCZNICA)

Narodowe Święto Niepodległości w szkole w Nowej Cerkwi uczczono podczas uroczystego apelu,który odbył się w czwartek 7 listopada 2013 roku. Główną częścią akademii był montaż słowno-muzyczny  przygotowany przez uczniów klasy III A pod kierunkiem p. Marzeny Sypniewskiej. Zaprezentowany program artystyczny przypomiał ważne wydarzenie historyczne, od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów, po jej odzyskanie 11 listopada 1918 roku.  Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. Ten sam program artystyczny uczniowie klasy III A zaprezentowali 11 listopada mieszkańcom Gminy Ostaszewo podczas uroczystości w GDKiS.

 

  

 

--------------

ZBIERAMY NAKRĘTKI
Wszystkich uczniów naszej szkoły bardzo gorąco zachęcamy do dalszego czynnego włączania się w akcję zbierania nakrętek plastikowych.
Od II półrocza zbieramy nakrętki dla niepełnosprawnej dziewczynki . Akcja nazywa się „Nakręteczki dla Nataleczki”. W najbliższym czasie przekażemy pierwszą partię.
Cieszymy się, że możemy pomóc niepełnosprawnej koleżance z okolic Gdańska.--------------


Bezpieczne ferie


W czwartek 7 lutego 2013 r. Mały Samorząd Uczniowski ruszył z akcją przypominającą o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. Zapoznali uczniów z zasadami zachowania się podczas zabaw na świeżym powietrzu, podczas zimowych wyjazdów oraz rozdali w każdej klasie ulotki informacyjne. Ponadto na gazetce szkolnej MSU zostały zamieszczone informacje przekazane przez przedstawicieli samorządu.
W tym dniu gościliśmy również przedstawicieli policji, którzy skierowali do uczniów apel o rozwagę podczas zabaw zimowych.

 

    


--------------


AKCJA „POMÓŻ MI” - podsumowanie


Klasa Ib zorganizowała akcję „Pomóż mi”, mającą na celu zebranie funduszy na zakup karmy dla psów znajdujących się w tymczasowym schronisku przy Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Do akcji przyłączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Za uzyskaną kwotę zakupiono karmę, którą przekazano do Straży Pożarnej.


 


--------------


DZIELMY SIĘ Z INNYMI


Pod takim hasłem od końca listopada prowadziliśmy zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Elblągu. Z zebranych słodyczy, owoców, maskotek oraz innych bardzo przydatnych rzeczy zrobiliśmy nie tylko jedną, ale kilka paczek.
Wszystkim ofiarodawcom chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować.

 

 

 

--------------


Baterie zbieramy, wspólnie o środowisko dbamy!

 

Od połowy października 2012 r. w naszej szkole ruszyła następna akcja.
W trosce o środowisko naturalne, przeprowadzamy zbiórkę zużytych baterii. Włączamy się tym samym w ogólnopolski projekt pod hasłem „Baterie zbieramy, wspólnie o środowisko dbamy”. Jesteśmy uczestnikami programu szkolnego stworzonego przez Organizację Odzysku REBA S.A. Wszystkie zebrane baterie poddawane są recyklingowi, dzięki czemu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk, zmniejsza się ilość odpadów na składowisku. Pojemniki na baterie znajdują się w klasie Ib na głównym holu oraz w klasie Ia na małym korytarzu.
Propagujemy akcję zbierania baterii wśród dzieci, ale zapraszamy również wszystkich mieszkańców, którzy mają zużyte baterie i chcą dbać o środowisko do odwiedzenia naszej szkoły.
Przyłącz się do nas. Pomóż chronić środowisko!

 

 


------------


Święto Niepodległości


Święto Niepodległości – to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada. Uroczysty apel z tej okazji odbył się 12  listopada w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi, na który przybyli rodzice, nauczyciele wraz z pracownikami szkoły i uczniowie najmłodszych klas I-III.
Montaż słowno - muzyczny przygotowały dzieci z klasy IIIb pod kierunkiem wychowawcy Anny Łopatko. Treść przekazu ustnego dotyczyła najistotniejszych zagadnień z historii Polski, które doprowadziły do niepodległości państwa polskiego. Dzieci wykonały kilka pieśni patriotycznych adekwatnych do okoliczności. Istotnym elementem apelu była drama, która obrazowo miała pokazać cząstkę historii naszego kraju, by nawet ci najmłodsi uczniowie zrozumieli sens obchodzonego święta. 
Apel zakończył się odśpiewaniem na bis pieśni „11 listopada”. 
Przedstawienie tak bardzo spodobało się zebranej publiczności, że uczniowie klasy IIIb zostali poproszeni o pokazanie tego przedstawienia uczniom z klas IV-VI z Zespołu Szkół w Ostaszewie. Nastąpiło to w Dniu Teatru Szkolnego tj. 19 listopada.

 

       


------------


AKCJA „ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA MARTY” - zakończona

 

W tym roku szkolnym kontynuujemy akcję „Zbierania nakrętek”. Zbiórka pomogła w zakupie wózka inwalidzkiego dla Marty, uczennicy naszej szkoły.
Za dotychczas przekazane zbiory serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego zbierania tym razem dla innego dziecka.


-------------

 


Pamięci Jana Pawła II

 

16 października 2012 roku w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego. Uczniowie recytowali wybrane utwory oraz zaśpiewali ulubione pieśni Jana Pawła II, do których chętnie dołączali inni uczestnicy apelu. 

 

 

 

 -------------

 

„Pomóż mi”

 

Na początku października, po raz kolejny, uczniowie klasy Ib Zespołu Szkół w Ostaszewie prowadzili akcję „Pomóż mi” mającą na celu zbiórkę funduszy na karmę dla bezdomnych psów. Nie jest to przypadkowo wybrany termin, bowiem 4 października obchodzimy „Dzień opieki nad zwierzętami”. W zeszłym roku za zebrane pieniądze wychowawczyni Małgorzata Seroka zakupiła karmę dla piesków znajdujących się w schronisku przy Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. W tym roku dzieci będą również wspomagać strażaków w opiece nad psiakami. Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły bardzo chętnie biorą udział w akcjach. Dzieci przynoszą każdy zaoszczędzony grosz, wielokrotnie rezygnując z lizaka czy też batonika.

 

 

 

-------------